MUDr. Karel Kalous CSc.
Neurologie- elektrofyziologické laboratoře
Neurologie - nervosvalová onemocnění
Elektrofysiologické laboratoře
Vratislavova 11, Praha 2
Zde pouze specializovaná vyšetření EMG a EP
Tel.: 224 910 497 nebo 224 918 693
  Neurologická ambulance
Táborská 57, Praha 4
Zde jen obecná neurologická vyšetření Tel.: 234 091 113

kalous@volny.cz
V případě, že se nám nedovoláte, napište e-mail.
Ordinační doba
Praha 2 Praha 4
Pondělí 8 - 18 
Úterý 8 - 16 Úterý 8 -16
Středa 7 - 16 Středa 13 - 17
Čtvrtek 8 - 16 Čtvrtek 13 - 17
Pátek 8 - 13


EMG vyšetření
Věděli jste?

Elektromyografie (EMG) je elektrofysiologická vyšetřovací metoda,která se zabývá měřením elektrické aktivity a jejím šířením v nervech a svalech.Jejím cílem je diagnostikovat poruchy v nervosvalovém systému.Vyšetřování můžeme rozdělit na dvě části.Měření rychlosti vedení elektrického vzruchu v motorickém nebo sensitivním nervu a vyšetřování elektrické aktivity ve svalu v klidu a při volní aktivaci. Vyšetření rychlosti vedení v periferním nervu se provádí pomocí elektrické stimulace (malý elektrický impuls) povrchovou stimulační elektrodou přiloženou na kůži v místě povrchově uloženého periferního nervu a snímání vyvolané elektrické odpovědi v příslušném svalu, opět snímané povrchovými elektrodami umístěnými nad příslušný sval.

Vyšetření svalů se provádí pomocí malé jehlové elektrody (podobné injekční jehle) zavedené do příslušného svalu, kterou se snímá elektrická aktivita ze svalu v klidu a při volní aktivaci svalu.

Průběh vlastního vyšetření:

Po příchodu do vyšetřovny se vyptáme pacienta na jeho obtíže, provedeme cílené neurologické vyšetření k určení postupu elektromyografického vyšetřování.Pacient je seznámen lékařem nebo laborantkou s principem a  postupem EMG vyšetřování.Poté se pacient položí na vyšetřovací lůžko.Laborankta očistí a odmastí místa přiložení stimulační a snímací elektrody na kůži, připevní snímací elektrody nad příslušný sval a přitlačí stimulační elektrodu nad odpovídající nerv určený lékařem.Lékař pak ovládáním elektromyografu provádí vlastní vyšetřování. Takovýmto postupem je vyšetřeno několik nervů na paži či dolní končetině dle předem určeného plánu vyšetřování.

Při vyšetřování svalové aktivity je kůže v místě vpichu nad svalem očištěna a desinfikována a poté zavedena jehlová elektroda do svalu buď lékařem nebo laborantkou pod dohledem lékaře.Pacient je vyzván aby příslušný sval plně uvolnil a po vyšetření klidového stavu aby sval zapínal s různou intensitou k posouzení elektrické aktivity ve svalu. Takto může být vyšetřeno několik svalů opět podle předem určeného plánu. Po ukončení vyšetření a vyjmutí jehlové elektrody ze svalu je místo vpichu desinfikováno a překryto polštářkovou náplastí.

Po ukončení vyšetřování je pacientovi předána zpráva pro ošetřujícího lékaře s průběhem vyšetření,kde jsou uvedeny jednotlivé parametry provedeného měření a celkové shrnutí nálezu ve vztahu ke klinickým obtížím. Pacient se seznámen se závěry vyšetření.

Chcete vidět, co Vás čeká?
Poodhalíme Vám roušku medicínského tajemství. V naší fotogalerii můžete vidět vše od našeho vybavení přes Vaše vyšetření až po léčbu Vašeho problému.