MUDr. Karel Kalous CSc.
Neurologie- elektrofyziologické laboratoře
Neurologie - nervosvalová onemocnění
Elektrofysiologické laboratoře
Vratislavova 11, Praha 2
Zde pouze specializovaná vyšetření EMG a EP
Tel.: 224 910 497 nebo 224 918 693
  Neurologická ambulance
Táborská 57, Praha 4
Zde jen obecná neurologická vyšetření Tel.: 234 091 113

kalous@volny.cz
V případě, že se nám nedovoláte, napište e-mail.
Ordinační doba
Praha 2 Praha 4
Pondělí 8 - 18 
Úterý 8 - 16 Úterý 8 -16
Středa 7 - 16 Středa 13 - 17
Čtvrtek 8 - 16 Čtvrtek 13 - 17
Pátek 8 - 13


Evokované potenciály
Věděli jste?

Vyšetřování sluchových, zrakových, cítivých a motorických nervových drah.Vlastní technické vyšetření provádí laborantka,hodnocení výsledků pak lékař.

Sluchové evokované potenciály (BAEP).

Vyšetření sluchové dráhy

Vyšetření se provádí vsedě, laborantka umístí povrchové snímací elektrody na určená snímací místa ve vlasaté části hlavy po předchozím očistění a odmaštění kůže a pomocí sluchátek je prováděna stimulace sluchu pro každé ucho zvlášť.Získané křivky jsou zachyceny v elektromyografu ke zhodnocení, které provádí lékař.Po ukončení vyšetření pacient obdrží zprávu o výsledku vyšetření pro odesílajícího lékaře.

Zrakové evokované potenciály (VEP)

Vyšetření zrakové dráhy

Vyšetření se provádí vsedě, laborantka umístí povrchové snímací elektrody na určená snímací místa ve vlasaté části hlavy po předchozím očistění a odmaštění kůže, a sledováním měnících se obrazců na obrazovce pro každé oko zvlášť je stimulována a vyšetřována zraková dráha.Křivky zachycené snímáním ze skalpu jsou zachyceny v elektromyografu. Po ukončení vyšetřením jsou zhodnoceny lékařem.Zpráva s výsledkem vyšetření pro odesílajícího lékaře je předána pacientovi po skončení vyšetření.

Somatosensorické evokované potenciály (SSEP)

Vyšetření cítivých nervových drah

Vyšetřování se provádí vleže na vyšetřovacím lůžku.Laborantka umístí povrchové snímací elektrody na určená snímací místa ve vlasaté části hlavy po předchozím očištění a odmaštení kůže.Stimulace cítivé dráhy se provádí pomocí stimulační elektrody umístěné nad příslušný nerv u dolní končetiny v oblasti za vnitřním kotníkem u horní končetiny v zápěstí.Stimulace se provádí pomocí malých elektrických stimulů pro každou končetinu zvlášť.Snímané křivky ze skalpu jsou zachyceny v elektromyografu a po skončení vyšetření zhodnoceny lékařem.Po skončení vyšetření pacient dostane zprávu o výsledku vyšetření pro odesílajícího lékaře.

Motorické evokované potenciály (MEP)

Vyšetření motorických nervových drah

Vyšetření se provádí vleže na vyšetřovacím lůžku pomocí magnetického stimulátoru,kterým se stimulují motorická mozková centra nebo motorické dráhy míšní.Po očištění a odmaštení míst snímání nad příslušnými svaly končetin laborantka připevní povrchové snímací elektrody na určená místa a pomocí magnetické cívky provádí stimulaci nad příslusnými motorickými body na skalpu a nad krční a bederní páteří.Odpovědí je pohyb v příslušném svalu.Vyšetření se provádí pro každou končetinu zvlášť.Vlastní stimulátor ovládá a vyšetření hodnotí lékař.Po skončení vyšetření pacient dostane zprávu o výsledku vyšetření pro odesílajícího lékaře.

Chcete vidět, co Vás čeká?
Poodhalíme Vám roušku medicínského tajemství. V naší fotogalerii můžete vidět vše od našeho vybavení přes Vaše vyšetření až po léčbu Vašeho problému.