MUDr. Karel Kalous CSc.
Neurologie- elektrofyziologické laboratoře
Neurologie - nervosvalová onemocnění
Elektrofysiologické laboratoře
Vratislavova 11, Praha 2
Zde pouze specializovaná vyšetření EMG a EP
Tel.: 224 910 497 nebo 224 918 693
  Neurologická ambulance
Táborská 57, Praha 4
Zde jen obecná neurologická vyšetření Tel.: 234 091 113

kalous@volny.cz
V případě, že se nám nedovoláte, napište e-mail.
Ordinační doba
Praha 2 Praha 4
Pondělí 8 - 18 
Úterý 8 - 16 Úterý 8 -16
Středa 7 - 16 Středa 13 - 17
Čtvrtek 8 - 16 Čtvrtek 13 - 17
Pátek 8 - 13


Evokované potenciály
Věděli jste?
Evokované potenciály
Evokované potenciály (EP) je elektrofyziologické lékařské vyšetření sledující aktuální elektrickou aktivitu Vašeho mozku (EEG) v reakci na podněty zvenčí. První popis elektrofyziologického vyšetření mozku pochází z roku 1929. Publikoval jej německý neurolog a psychiatr Johannes Berger. Na pořízených záznamových EEG křivkách popsal základní vlny alfa a beta. Postupně došlo k rozšíření metody a jejímu dalším úpravám. Dnes patří EEG a evokované potenciály k nejdůležitějším diagnostickým metodám v neurologii.

Kdy se to používá

Vyšetření se používá při podezření na postižení zrakové, sluchové nebo somatosenzorické nervové dráhy. Typicky se využívá k diagnostice demyelinizačních onemocnění (např. roztroušené sklerózy), mozkových příhod a poškození nervů. Vyšetření navrhuje neurolog.

K čemu vyšetření slouží

Vyšetření stanoví rychlost průběhu nervových signálů Vašimi nervovými drahami. Samo o sobě nedokáže stanovit diagnózu. Jeho výsledek však společně se závěrem dalších vyšetření a testů přispívá k odhalení charakteru a příčiny onemocnění Vašeho nervového systému.

Co je k tomu potřeba

Vyšetření se provádí pomocí přístroje s několika elektrodami (obvykle 16 až 25), které jsou pomocí drátů spojeny s vyhodnocovacím zařízením. Zdrojem vnějších stimulů je v závislosti na typu vyšetření obrazovka, stroboskop, přehrávač se sluchátky nebo speciální elektrody. Výsledek se zobrazuje na monitoru a je vytisknut na připojené tiskárně.

Jaký je princip

Váš mozek při své činnosti podobně jako srdce (viz EKG) tvoří elektrické proudy. Ty lze na povrchu hlavy speciálními elektrodami registrovat. Přístroj signály mnohonásobně zesílí a převede na výslednou křivku. Tvar a charakter křivky se odvíjí od aktuální aktivity mozku. Vnější stimuly, se kterými přicházíte neustále do styku vyvolávají odpovídající mozkovou aktivitu. Vyšetření měří rychlost, jakou se signály zvenčí dostanou až k Vašemu mozku. Existují tři základní druhy evokovaných potenciálů. Zrakové evokované potenciály (VEP - visual) pracují se zrakovými podněty, kmenové sluchové evokované potenciály (BAEP - brain stem auditory) se zvukem a somatosenzorické (SEP - somatosensoric) s elektrickými impulsy na končetinách.

Jak se na to připravit

Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu. Elektrody se připevňují na hlavu, proto není vhodné si před vyšetřením lakovat nebo tupírovat vlasy ani si pořizovat nákladný účes.

Jak vyšetření probíhá

Po příchodu do vyšetřovací místnosti Vás personál uloží na lůžko nebo usadí do křesla. Na hlavu Vám připevní snímací elektrody. Připevnění není ani v nejmenším bolestivé, obvykle jsou elektrody součástí slušivé čepice s vývodnými dráty. Po ověření správného kontaktu všech elektrod dostanete za úkol sledovat obrazovku nebo speciální stroboskop. Lékař přitom na monitoru počítače sleduje, jak na zrakové podněty reaguje Váš mozek. Vyšetření sluchových evokovaných potenciálů (BAEP) probíhá podobně. Místo obrazovky však budete vnímat zvukové signály ze sluchátek. Při somatosenzorickém vyšetření Vám lékař nebo sestra připevní na zápěstí a na kotníky elektrody. Přístroj do nich bude pouštět slabé elektrické impulsy. Celé vyšetření trvá asi 30 až 60 minut.

Kdy bude výsledek

Výsledek vyšetření je viditelný již v jeho průběhu na monitoru. Výsledek na papíře kontroluje lékař a napíše k němu své vyjádření (popis). Vy jej dostanete ještě týž nebo následující den.

Co to vyšetření ukáže

Evokované potenciály testují, jak dlouho mozku trvá přijmout a interpretovat zprávy (zrakové, sluchové, nebo podněty z končetin). Za normálních okolností jsou reakce mozku téměř okamžité. Při poruše nervového přenosu (např. při roztroušené skleróze) trvá přenos zpráv déle.

Kam povedou další kroky

Vyšetření Vás nijak neomezuje. Po jeho skončení se můžete věnovat jakékoliv aktivitě. Výsledek s popisem zanesete specialistovi, který Vás k vyšetření odeslal. Ten Vám nález vysvětí a navrhne další postup.

Dostupnost

Vyšetření EEG a evokovaných potenciálů se provádí v některých specializovaných neurologických ambulancích a na neurologických odděleních všech nemocnic.


Chcete vidět, co Vás čeká?
Poodhalíme Vám roušku medicínského tajemství. V naší fotogalerii můžete vidět vše od našeho vybavení přes Vaše vyšetření až po léčbu Vašeho problému.